Home » Jeugd » Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Lisse

Heeft een gezin een laag inkomen en kan hun kind daarom geen lid worden van een sportvereniging of deelnemen aan muziek dans of toneel? Dan is er goed nieuws, per 25 juni 2017 zijn er in de gemeente Lisse het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds actief.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Alleen voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
  • Kinderen moeten ingeschreven staan in Lisse;
  • De ouder(s) /verzorger(s) van het kind heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum;
  • Een intermediair doet de aanvraag, dus niet de ouders/verzorgers zelf;
  • Het geld wordt rechtstreeks aan de sport/cultuur aanbieder betaald;
  • Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend;
  • Voor één kind kan óf een sportaanvraag óf een cultuuraanvraag worden gedaan, niet voor allebei.

Vergoeding

De bijdrage voor cultuur is maximaal € 450,00 per 12 maanden. De bijdrage voor sport is maximaal € 225,00 per 12 maanden. Deze bedragen zijn inclusief kleding en/of attributen.

Club of vereniging uitzoeken

Bekijk dus met uw kind welke sport of culturele activiteit het wil doen en bij welke club of cultuurinstelling. Verzamel informatie over wat het kost om lid te worden van de club of deel te nemen aan de activiteit. Zoek ook uit welke (sport)kleding/schoenen en attributen nodig zijn. Bijvoorbeeld een badmintonracket of muziekinstrument. Met die informatie en een bewijs van uw inkomen kunt u dan naar een intermediair om een aanvraag te doen.

Toetsing en betalingen

De aanvraag wordt door de intermediair ingediend bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Aan de hand van de spelregels wordt de aanvraag wel of niet goedgekeurd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt het geld rechtstreeks aan de sportclub, zwemles, muziekschool of leveranciers van kleding en instrumenten betaald.

Intermediair

Carlijn French is de intermediair, je kunt haar mailen of bellen voor een afspraak.
E-mailadres: c.french@welzijnskompas.nl
Telefoon: 0252-757100

Je kunt ook contact opnemen met buurtsporcoach/intermediair Christiaan Germans.
E-mailadres: C.Germans@sportfondsen.nl
Telefoon: 0252-414488