Home » Berichten » Voorbereiding competitie

Voorbereiding competitie

Voorbereiding competitie

In februari en maart start de competitie waar BV Lisse met 3 teams aan deelneemt. Voor sommigen een jaarlijks terugkerend gebeuren, maar voor anderen ook de eerste keer. Spannend natuurlijk… Ter voorbereiding hierop wil de jeugdcommissie op zaterdag 8 februari a.s. van 10.00-12.00 uur met alle teams en hun ouders bij elkaar komen. Op ludieke wijze, iedereen wordt verwacht in/met sportkleding en zaalschoenen, zullen de volgende zaken aan de orde komen:

Opzet van de bijeenkomst (in sportkleding, dus ook de ouders!):

 • Welkom;
 • Warming up, warming-up spel, lichte baantraining (dus alles wat de kinderen ook doen maar een tandje lager 😉 );
 • Partijtjes tégen de kinderen;
 • Eindspel;
 • Mogelijkheid tot vragen stellen.

Doel van de bijeenkomst:

 • Kennismaking;
 • Ervaren wat de kinderen doen bij de BV Lisse (dus een keer mee trainen);
 • Uitleg spelregels;
 • Uitleg competitie;
 • Ongeschreven badmintonregels (gedrag e.d.);
 • Uitdelen teammappen;
 • Etc.

Het sportgedeelte in de zaal staat onder leiding van trainer Sandra Kroon.

De jeugdcommissie en trainster, vinden het belangrijk dat u als ouders aanwezig bent op deze ochtend. Het communiceert een stuk eenvoudiger dan mail-verkeer rondom de competitie. Vragen kunnen direct beantwoord worden.