Home » Berichten » Voorbereiding opstapcompetitie 2022

Voorbereiding opstapcompetitie 2022

In maart start de opstapcompetitie waar BV Lisse met 3 teams aan deelneemt. Voor sommigen een terugkerend gebeuren, maar voor anderen ook de eerste keer. Spannend natuurlijk… Ter voorbereiding hierop wil de jeugdcommissie op zaterdag 19 februari a.s. van 10.00-12.00 uur met alle teams en hun ouders bij elkaar komen. Het is de bedoeling dat iedereen, dus ook de ouders, met zaalschoenen en in sportkleding aanwezig zijn.

Op ludieke wijze zullen de volgende zaken aan de orde komen:

Opzet van de bijeenkomst:

 • Welkom;
 • Warming up, warming-up spel, lichte baantraining (dus alles wat de kinderen ook doen maar een tandje lager 😉);
 • Partijtjes tégen de kinderen;
 • Eindspel;
 • Mogelijkheid tot vragen stellen.

Doel van de bijeenkomst:

 • Kennismaking;
 • Ervaren wat de kinderen doen bij de BV Lisse (dus een keer mee trainen);
 • Uitleg spelregels;
 • Uitleg competitie;
 • Ongeschreven badmintonregels (gedrag e.d.);
 • Uitdelen teammappen;
 • Etc.

De jeugdcommissie (en trainster), vinden het belangrijk dat u als ouders (of in ieder geval één ouder) aanwezig bent op deze ochtend. Het communiceert een stuk eenvoudiger dan mail-verkeer rondom de competitie. Vragen kunnen direct beantwoord worden.

Houd er wel rekening mee dat iedereen vanaf 18 jaar de geldende coronaregels moet volgen. Dit betekent dat er om een CTB (coronatoegangsbewijs) gevraagd wordt.